vitamin D

Vitamin D có thể giảm nguy cơ bị tự kỷ

Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland (Úc) cho biết thai phụ bổ sung vitamin D trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể ngăn ngừa những đặc điểm tự kỷ ở trẻ sơ…