trộm cắp

Tên cướp bị CSGT bắt vì… kẹt xe!

Sau khi 'ăn hàng' Khách tháo chạy qua cầu Chữ Y thì gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Định quay đầu xe bỏ chạy nhưng khu vực này đang kẹt xe, Khách chạy thẳng xe…