trẻ ăn vạ

Làm gì khi con hay khóc và ăn vạ?

Chỉ cần có gì không vừa ý là bé lăn ra ăn vạ. Khi bé thích một đồ vật nào đó mà người lớn không đáp ứng là bé khóc đến mức nôn trớ và khó thở.