tét mông trẻ

Thận trọng khi đánh đòn con!

Đánh đòn con có tác hại và những lưu ý tối quan trọng nào? Có những tác động tâm lý gây hại cho trẻ từ roi vọt mà bạn có thể không nhận ra.