phụ nữ tìm việc

Phụ nữ ngoài 30 tuổi khó tìm việc

Tôi thuyết phục họ cho tôi thử việc không cần nhận lương, hoặc đề nghị họ kiểm tra trực tiếp kỹ năng tiếng Anh, tin học… thì lại bị cho là quá tự tin, kiêu…