ngoại tình

Vì sao chị em ngoại tình ngày càng nhiều?

Đạo Phật ví người vợ ngoại tình là 'kẻ sát nhân', không chỉ giết chết hạnh phúc gia đình, gây đau khổ cho chồng con mà cho cả chính bản thân mình. Thế nhưng có…