Mỹ phẩm second-hand

Nhiều rủi ro với mỹ phẩm “sida”

Đánh vào tâm lý sính hàng hiệu, muốn làm đẹp, dưỡng da ăn tết của nhiều chị em phụ nữ, thị trường mỹ phẩm hàng hiệu "sida" (hàng đang xài dở dang) lại hoạt động…