độ tuổi mang thai

Mẹ lớn tuổi mang thai: Hại con, khổ mẹ

Khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần theo độ tuổi. Phụ nữ có thai và sinh nở tốt nhất vào khoảng từ 19-29 tuổi, bắt đầu bước sang tuổi 30, khả năng làm mẹ của…