công viên

Công viên ở nước ngoài qua mắt Việt kiều

Sạch hơn, tiện nghi hơn, đa dạng hơn... và đặc biệt để lại ấn tượng nhiều hơn đối với mỗi người - đó là nhận xét của người Việt khi được hỏi về công viên nước…