Công nương Diana

Huyền thoại công nương Diana

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 của công nương Diana (1/7/1961), cùng nhìn lại cuộc đời thăng trầm cùng trái tim nhân ái của 'bông hồng xứ Wales'.