chuyển đổi giới tính

Con gái nói muốn trở thành… con trai

Chờ đợi 6 năm mới sinh được cô công chúa, thế nên khi nghe con gái nói muốn trở thành… con trai, tôi đã xém xỉu, chị Hoàng Khánh Uyên (Từ Sơn, Bắc Ninh) chia…