Tâm sự

Đàn bà càng hư càng quyến rũ!

Khái niệm đàn bà hư có vẻ đang không được hiểu một cách chuẩn xác, vẫn tồn tại những xô lệch trong suy nghĩ nhất là sở thích mang tính đánh giá có xu hướng…