Sống & Ngẫm

Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng

Người xưa thường nói: 'Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi'. Điều này tương đồng với quy luật nhân quả trong Phật gia, hết thảy…

Chìa khóa của cuộc sống hạnh phúc

Bạn nghĩ sao nếu buổi sáng của bạn được bắt đầu bằng những nụ cười: nụ cười của bạn và những người xung quanh, nụ cười của cỏ cây hoa lá, của mây gió, đất…